Pielgrzymka 2020 – ustalenia w Górze

Podczas spotkania Pielgrzymów z Góry i Głębowic ustaliliśmy:

 • Jubileuszowa XXX pielgrzymka z Góry na Jasną Górę w ramach XL Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej wyruszy z Góry dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 • W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
 • Wszyscy uczestnicy pielgrzymki będą posiadać stosowne identyfikatory.
 • Pątnicy będą posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.
 • Wszystkim Pielgrzymom przed rozpoczęciem trasy będzie mierzona temperatura. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki.
 • Pielgrzymi podpiszą wymienione dokumenty:
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu,
  • deklarację o odpowiedzialności osobistej za skutki spowodowane ewentualnym zarażeniem,
  • deklarację o odpowiedzialności osobistej za skutki nie stosowania się do zaleceń służb sanitarnych,
  • deklarację zapoznania się z regulaminem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej i zobowiązanie do stosowania się do niego,
  • zgodę na codzienny pomiar temperatury.
 • Pątnicy przechodząc przez miejscowości będą osłaniać usta i nos.
 • Pielgrzymi nie będą korzystać z mijanych sklepów, ani korzystać z gościnności.
 • Pielgrzymi spać będą w jednoosobowych namiotach (z wyjątkiem rodzin na stałe mieszkających razem).